Analiza Izbora - Dio 2.

September 19, 2018

Nakon što smo u prvom dijelu utvrdili koje su to ‘swing općine’ u BiH nastavljamo sa našom analizom izbornih rezultata. Gledajući odgovore na tweet te sam tekst postavlja se par pitanja :

  1. Kome su lojalna biračka mjesta uopće lojalna
  2. Mjesta koja mijenjaju favorite se prebacuju iz koje u koju stranku
  3. Koje stranke imaju najlojalniju bazu birača

Jednostavnom promjenom algoritma korištenog za prošli post možemo odgovoriti na sva ova pitanja. Budući da pratimo da li je došlo do promjene iz godine u godinu ubacimo još par uslova, koji bi na Bosanskom glasili “Zabilježi ako nije došlo do promjene favorita od 2006. do 2014.”, “Ako je došlo do promjene zabilježi iz koje u koju stranku, te koje godine”.

Ovo nam daje nove tabele sa interesantnim podacima. Prvo je sortirana tabela koja nam govori kako su se kretali glasovi, tj. kako su glasači mijenjali favorite, iz koje u koju stranku.

Tabela prelazaka sortirana od najviše prema najmanje

Count kolona prati koliko puta se dogodila promjena favorita za svaki nivo na svakom biračkom mjestu, dakle jedno biračko mjesto u RS gdje se glasa za 4 različita nivoa ima maksimalno 4 moguće promjena. Kao što možete vidjeti na tabeli apsolutni potop SDP-a 2014. je očit. To da će DF pobrati SDP-ove simpatizere u masovnim brojevima je svima bilo očito, ali ne vjerujem da su ovi podaci da je SDA pomela na biračkim mjestima na kojima je SDP dominirao 2010. bili toliko poznati.

Potop SDP 2014. je uporediv sa raspadom ZaBiH 2010, mada se može vidjeti i kako je SDP pokupio glasove 2010. sa birališta gdje je SDA pobjeđivala 2006. Dublje analize ostavljam ovima koji su bolje upoznati sa političkom situacijom kroz godine.

Grafikon urađen u R

Jedna stvar koja mi se činila izvodivom je bila da napravim malu mrežu interakcija između stranaka, gdje bi se vidio “tok” prelazaka. Plava boja je za 2010., a narandžasta za 2014. Debljina linije koja povezuje dvije stranke je ovisna o broju ‘prelazaka’ biračkih mjesta. Tu možemo vidjeti jednu opet očitu stvar, tu da najviše prelazaka ima na relaciji SBB - SDA - SDP - DF, dok je broj veza između Srpskih i Hrvatskih nacionalnih stranaka u stranke lijeve/centralne orijentacije dosta manji. Za ovaj grafikon sam koristio samo “top 20” redova iz tabele, tako da mada ima prelazaka nema ih puno.

Sljedeća stvar koja me je zanimala je koje stranke imaju najlojalnije biračko tijelo. To smo pratili u algoritmu tako da sam dobio ovu tabelu.

Slika 3

Ako pobrojimo kolonu ‘lojalni_stranci’ dobijemo sljedeću tabelu.

Slika 4

Tu možemo vidjeti da SNSD, SDA i HDZ imaju daleko najlojalnije biračko tijelo. Opet nema tu šokova. Jedna stvar koja mi se činila interesantnom je kolona ‘nivo’ jer smo pratili odvojeno glasačke nivoe. Primjetite da SNSD birači su lojalni SNSD kandidatima za sve nivoe, mada nešta manje kad je u pitanju predsjednički kandidat. Slična stvar važi i za SDA, dok je obrnuta situacija za HDZ, čiji će birači vjerovatnije glasati za HDZovog kandidata za Predsjedništvo BiH, a zaokružiti kandidata neke druge stranke za niže nivoe.


comments powered by Disqus